Bernard de Leest
  • Sociaal Zekerheidsrecht
  • Bestuursrecht
  • Ambtenarenrecht

Bernard de Leest werkt sinds 1996 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Daarvoor werkte hij vanaf 1982 als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het sociaal verzekeringsrecht, het bestuurs- en subsidierecht en het ambtenarenrecht.

“Burgers en bedrijven hebben te maken met een doolhof van regels. Ongewild kunnen zij daardoor in juridische conflicten verzeild raken. Ik probeer hen daarin optimaal bij te staan.”

  • Lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Hoofddocent bewijsrecht bestuursrecht en Docent Bestuursrecht in de beroepsopleiding voor de advocatuur
  • Docent sociaal recht bij diverse opleidingsinstituten waaronder Opleidingen Sociaal Recht
  • Hoofdredacteur Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid
  • Medewerker Tijdschrift Recht en Arbeid

Uitzending RTL4  nieuws - Uitkeringsfraudebestrijding kan verkeerd uitpakken

Uitzending VARA Kassa - Proceskosten veroordeling

Uitzending RTV Utrecht - Proces over korting op huishoudelijke hulp in Utrecht

Uitzending NOS Journaal - Veel hulpbehoevenden in beroep tegen korting op huishoudelijke hulp

Uitzending NOS Journaal - Centrale Raad oordeelt over huishoudelijke hulp Bezuinigingen op de rechtsbijstand

Uitzending Een Vandaag - Gefinancierde rechtsbijstand onder druk