Jelle Walther
  • Migratierecht: vreemdelingenbewaring, nationaliteitsrecht, regulier          vreemdelingenrecht, waaronder gezinshereniging en visa
  • Strafrecht: commuun strafrecht. jeugdstrafrecht en TBS
  • Rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel

 

Jelle Walther werkt sinds 2000 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Daarvoor werkte hij bij het Bureau rechtshulp Amsterdam en het Nederlands Centrum Buitenlanders. Hij is gespecialiseerd in  het (reguliere) vreemdelingenrecht en het strafrecht.

“Bij het migratierecht en het strafrecht staan vaak enorme belangen op het spel en zijn grondrechten in het geding. Ik vind het een uitdaging om rechtshulp te bieden aan mensen, die te maken krijgen met ingrijpende vraagstukken en complexe regelgeving.”

  • Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRv)
  • Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
  • Stichting Opleidingen Strafrecht Advocatuur Midden-Nederland
  • Gedoceerd bij oa. Opleidingen Sociaal Recht (OSR) en Hogeschool Utrecht (HU)

   

Jelle Walther heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd.

- Strafrecht; jeugdstrafrecht, TBS en vreemdelingenstrafrecht.

-  Vreemdelingenrecht; vreemdelingenbewaring.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.