Petra Staal
  • Sociaal Zekerheidsrecht
  • Arbeidsrecht
  • Arbeidsmediation

Petra Staal werkt vanaf 2007 als advocaat bij Zumpolle advocaten. Daarvoor werkte zij als jurist en advocaat bij een vakbond. Petra heeft zich toegelegd op het terrein van arbeid en inkomen. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en is arbeidsmediator.

“Een probleem op het terrein van arbeid en inkomen raakt één van de pijlers van het bestaan en kan daarom financiëel en emotioneel ingrijpend zijn. Om tot een bevredigende oplossing te komen is niet alleen specialistische kennis vereist. In iedere specifieke zaak probeer ik in nauw overleg met de cliënt te bekijken wat de gewenste oplossing is en hoe die te bereiken.

  • Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN)
  • Landelijke Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
  • Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten (SSZ)
  • Nederlandse Vereniging Mediation Advocaten (NVMA)
  • Geregistreerd bij de Mediationfederatie Nederland (MfN

Publicatie Biltsche Courant - Huishoudelijke hulp is echt hard nodig

Publicatie AD-Utrecht - Huishoudelijke hulp. Oproep om de oude uren te claimen

Editie NL RTL4 - Rechten en plichten bij een uitkering