Robin Gerretsen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Contracten (algemeen verbintenissenrecht)


Robin Gerretsen is sinds 2009 advocaat. Hij staat ondernemers en particulieren bij in civielrechtelijke kwesties, met name betreffende het (arbeidsongeschiktheids)verzekeringsrecht (AOV), overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

"Een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit je af om in geval van ziekte zo veel mogelijk door te kunnen gaan met het dagelijks leven. Het is dan onwerkelijk als je door de verzekeraar opeens niet meer wordt gezien als klant, maar als wederpartij. Een gespecialiseerde advocaat die de weg weet in 'AOV-land' is op dat moment onmisbaar." 

Letsel & Schade 2017 nr.2 - Mededelingsplicht en verzwijging bij de particuliere AOV verzekering.