Geschillenregeling Advocatuur en Klachtenregeling

De Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing indien door partijen daarnaar bij schriftelijke overeenkomst is verwezen en het geschil betreft:

  1. de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht aan de advocaat;
  2. een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indiening, het bedrag van € 10.000,- (inclusief eventueel verschuldigde BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere;
  3. de hoogte en/of de incasso van een of meer door de advocaat aan de cliënt verzonden declaraties.

Reglement Geschillencommissie Advocatuur

Klachtenregeling  
Via onderstaande link komt u bij de klachtenregeling van Zumpolle Advocaten.
Klachtenregeling Zumpolle Advocaten

Via onderstaande link komt u op de afdeling advocatuur van de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken. Naast het bovengenoemde reglement treft u daar een checklist aan met behulp waarvan u zelf kunt bepalen of de Geschillencommissie Advocatuur uw klacht kan behandelen. Tevens staan op deze site voorbeelden van beslissingen van de Geschillencommissie Advocatuur.

Advocatuur, Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken

Gedragscode

De advocaten van ons kantoor zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) Neuhuyskade  94   2596 XM  Den Haag   070-3353535    info@advocatenorde.nl

Aansprakelijkheidsverzekering

Zumpolle Advocaten heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., Postbus 93604, 2509 AV Den Haag, voor beroepsfouten van haar advocaten. Deze verzekering biedt binnen de omschrijving van de polisvoorwaarden dekking voor:
1. directe vermogensschade van cliënten of derden tot een bedrag van € 908.000,-
2. schade aan personen en/of zaken tot een bedrag van € 1.135.000,-
3. schade aan zaken onder opzicht tot een bedrag van € 45.000,-