Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht mag dan lijken op het arbeidsrecht maar het is toch een geheel eigen rechtsgebied.

De rechtspositie van de ambtenaar is geregeld in de ambtenarenwet en diverse rechtspositie reglementen. Zo heeft een ambtenaar geen arbeidsovereenkomst maar een aanstelling. Het ambtenarenrecht kent maar een aantal ontslaggronden. Wanneer er maatregelen worden genomen tegen een ambtenaar wordt een besluit afgegeven, waartegen bezwaar open staat.

Omdat tegen besluiten in het ambtenarenrecht binnen een termijn van zes weken een bezwaar aangetekend moet worden, is het verstandig om niet te lang te wachten met het inroepen van specialistische hulp.

Binnen het ambtenarenrecht vormt de rechtspositie van de militair weer een bijzonderheid op zich. Ook voor specialistische hulp op dat gebied bent u bij Zumpolle Advocaten aan het juiste adres.

  • mr. Bernard de Leest
  • mr. drs. Matthijs Rutten