Arbeidsrecht

Iedere werkgever en werknemer heeft te maken met het arbeidsrecht.

Vragen over ontslag, het concurrentiebeding, de verplichting loon door te betalen of het reïntegratietraject zijn vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Het arbeidsrecht is dynamisch, regelgeving wijzigt snel en iedere situatie is uniek.

Met onze gespecialiseerde kennis van en ervaring op het terrein van het individuele en collectieve arbeidsrecht adviseren wij zowel werkgevers als werknemers deskundig en snel.

Conflicten op de werkvloer kunnen leiden tot beëindiging van de arbeidsrelatie, met de nodige financiële en emotionele gevolgen van dien. Hoe eerder wij u kunnen begeleiden, des te kleiner de kans op een escalatie. Mocht een procedure onvermijdelijk zij, dan zullen wij uiteraard alle nodige juridische middelen voor u inzetten het gelijk aan uw kant te krijgen.

 

  • mr. Petra Staal
  • mr. drs. Matthijs Rutten
  • mr. Marloes Sterrenberg