Sociaal Zekerheidsrecht

Particulieren en ondernemers kunnen bij Zumpolle Advocaten terecht voor juridisch advies en rechtsbijstand op alle terreinen van het sociale zekerheidsrecht. Met onze medisch adviseur en arbeidsdeskundige kunnen wij bovendien het medische en arbeidskundige traject bewaken.

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de (financiële) voorzieningen voor werknemers bij ziekte of werkloosheid. Maar het regelt ook de zorg voor gehandicapten en ouderen. De werknemer, uitkeringsgerechtigde of zorgvrager staat in geschillen over sociale zekerheid tegenover grote partijen als UWV, SVB, CIZ, zorgkantoor of gemeente.

Ook als werkgever kunt u met sociale zekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u een loonsanctie wordt opgelegd, omdat het UWV vindt dat u zich onvoldoende hebt ingespannen voor de reïntegratie van uw zieke werknemer.

Onze advocaten zijn allen lid van de specialisatievereniging sociaal zekerheidsrecht advocaten.

  • mr. Bernard de Leest
  • mr. Petra Staal
  • mr. Jelle Walther
  • mr. drs. Matthijs Rutten