Wij werken als advocaten binnen Zumpolle advocaten samen in een maatschap. Alle advocaten binnen ons kantoor zijn advocaatondernemer. Ervaren, gedreven en betrokken. Specialisten op ieder zijn eigen rechtsgebied met minimaal tien jaar ervaring. U kunt op ons rekenen! 

ONS TEAM
Mr. Betül Bostancieri
Arbeidsrecht Sociale Zekerheid

Betül is vanaf maart 2024 aan ons kantoor verbonden als advocaat. Na ruim 17 jaar gewerkt te hebben voor een grote vakbond heeft Betül de overstap gemaakt naar de advocatuur. Zij heeft de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht in 2019 met goed gevolg afgerond. Betül voert een civiele praktijk met de nadruk op het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Omdat zij vloeiend Turks spreekt kan zij haar cliënten ook in het Turks bijstaan. 

 

"Werk en inkomen is een belangrijke pijler in het leven van mensen. Als daarin iets misgaat heeft dat snel een grote impact. Ik zoek graag samen naar de juiste oplossing, eerlijk en transparant."

 

 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)

Bostancieri@zumpolleadvocaten.nl

 

Betül heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geen hoofd- of subrechtsgebieden geregistreerd.

 

Mr. Robin Gerretsen
AOV

Robin is vanaf 2009 advocaat. Hij staat ondernemers en particulieren bij in civielrechtelijke kwesties, en is specialist op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), zie ook zijn website www.aovuitkering.nl.

"Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluit je af om in geval van ziekte zo veel mogelijk door te kunnen gaan. Als je dan door de verzekeraar opeens niet meer wordt gezien als klant, maar als wederpartij, is een gespecialiseerde advocaat absoluut onmisbaar."

gerretsen@zumpolleadvocaten.nl


Robin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: verzekeringsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Mr. Bernard de Leest
Arbeidsrecht Sociale Zekerheid Bestuursrecht

Bernard is vanaf 1996 werkzaam als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het sociaal verzekeringsrecht, het bestuurs- en subsidierecht en het arbeidsrecht/ambtenarenrecht.

 

"Burgers en bedrijven hebben te maken met een doolhof van regels. Ongewild kunnen zij daardoor in juridische conflicten verzeild raken. Ik probeer hen daarbij optimaal bij te staan."

 

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Bernard: 

 • Lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten
 • Hoofddocent bewijsrecht bestuursrecht en docent bestuursrecht in de beroepsopleiding voor de advocatuur
 • Docent sociaal recht bij diverse opleidingsinstituten waaronder Opleidingen Sociaal Recht (OSR)
 • Hoofdredacteur Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ)
 • Medewerker Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA)
 • Lid van de Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht advocaten (SSZ) 

deleest@zumpolleadvocaten.nl

 
Bernard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: bestuursrecht, sociaal-zekerheidsrecht en arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

   

Mr. Eleonoor Robert
Mediation Familierecht

Eleonoor Robert is vanaf 2004 advocaat. Zij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en is een ervaren scheidingsmediator.

 • Lid van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) 

robert@zumpolleadvocaten.nl

 

Eleonoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. drs. Matthijs Rutten
Arbeidsrecht Sociale Zekerheid Schuldenproblematiek

Matthijs Rutten is sinds 2005 werkzaam als advocaat. Matthijs is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en problematiek rond bewindvoering en schulden.

 

"Doen wat nodig is. Daar gaat het om."

 

 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Lid van de Vereniging Arbeids Advocaten Midden-Nederland (VAANM)
 • Lid van de Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht advocaten (SSZ)
 • Bestuurder bij het Bob van der Houtfonds/Versnelfonds

rutten@zumpolleadvocaten.nl

 

Matthijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

      

Mr. Petra Staal
Arbeidsrecht Sociale Zekerheid Mediation

Petra is vanaf 2001 werkzaam als advocaat. Zij heeft zich toegelegd op het arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Daarnaast is zij op deze terreinen werkzaam als mediator. Zij staat op deze rechtsterreinen zowel werkgevers, werknemers als instanties bij. 

 

“Een probleem op het terrein van arbeid en inkomen raakt één van de pijlers van het bestaan en kan daarom financieel en emotioneel ingrijpend zijn. Om tot een bevredigende oplossing te komen is niet alleen specialistische kennis vereist. In iedere specifieke zaak probeer ik in nauw overleg met de cliënt te bekijken wat de gewenste oplossing is en hoe die te bereiken."

 

 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN)
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Lid van de Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht advocaten (SSZ)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)
 • Geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN-registermediator)

 staal@zumpolleadvocaten.nl

 

Petra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

   

Mr. Marloes Sterrenberg
Arbeidsrecht Familierecht Mediation

Marloes Sterrenberg is in 2007 beëdigd als advocaat. Na jaren in de advocatuur heeft zij in 2016 een opleiding tot register-mediator gevolgd. Als advocaat en mediator is Marloes actief in het arbeidsrecht en het personen- en familierecht.

 

Ik behandel rechtsgebieden waar veelal persoonlijke belangen een rol spelen en een grote impact hebben op het leven van mensen. Daarom heb ik naast het juridische vraagstuk ook oog voor de achterliggende belangen. Ook werkgevers, die doorgaans zakelijker zijn, hebben vaak een persoonlijke band met een werknemer waar ik rekening mee houd.

 

 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN)
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN-registermediator)

sterrenberg@zumpolleadvocaten.nl

 

Marloes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht en personen- en familierecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
 

       

Mr. Jelle Walther
Strafrecht Migratierecht

Jelle Walther werkt sinds 2000 als advocaat bij Zumpolle Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het (reguliere) vreemdelingenrecht, het strafrecht en mensenhandel.

 

“Bij het migratierecht en het strafrecht staan vaak enorme belangen op het spel en zijn grondrechten in het geding. Ik vind het een uitdaging om rechtshulp te bieden aan mensen die te maken krijgen met ingrijpende vraagstukken en complexe regelgeving.”

 

 • Lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
 • Lid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
 • Lid van Stichting Opleidingen Strafrecht Advocatuur Midden-Nederland

walther@zumpolleadvocaten.nl

 

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, jeugdstrafrecht, TBS, vreemdelingenstrafrecht, vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring en mensenhandel . Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 

Mr. Eva Weijer
Arbeidsrecht Sociale Zekerheid Contractenrecht Huurrecht Consumentenrecht Schuldenproblematiek

Eva is vanaf 2001 advocaat en is vanaf juni 2020 verbonden aan dit kantoor. Eva's hart ligt bij het arbeidsrecht. 

 

"Ik treed voornamelijk op voor de werknemer en de kleine/middelgrote werkgever en ga uit van de wens van de klant. Die wens verschilt van klant tot klant. Het gaat mij erom om met de juiste strategie tot een optimale oplossing te komen."

 

Naast arbeidsrecht houdt Eva Weijer zich bezig met sociaal zekerheidsrecht, huurrecht en incasso.

  

 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN)
 • Lid van de Vereniging Ambtenaar en Recht (VA&R) 

 weijer@zumpolleadvocaten.nl

 

Eva heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht, huurrecht en algemene praktijk. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.