Foto - Niet kunnen werken als gevolg van deelname aan rellen?

Niet kunnen werken als gevolg van deelname aan rellen?

2021-02-08 | AUTEUR PHILOU TOMASSEN

 

Nadat de avondklok was ingesteld werd er op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd en braken er zelfs rellen uit. Hoe zit het als u betrokken bent geweest bij deze protesten? Wellicht heeft u hierdoor problemen met de werkgever doordat u hieraan hebt meegedaan of letsel hebt opgelopen als gevolg waarvan het (tijdelijk) niet mogelijk is om te werken.  

Recht op demonstratie en betrokkenheid bij rellen

In beginsel is het zo dat de werkgever zijn werknemers niet kan verbieden om mee te doen aan demonstraties of protesten. Dit zijn immers privéaangelegenheden. Bovendien is het recht om te demonstreren een belangrijk grondrecht. Betrokkenheid bij een demonstatie of rellen levert dus in beginsel geen grond op voor een mogelijk ontslag. Zodra deze gedragingen de arbeidsovereenkomst raken wordt dit een ander verhaal. Zo kon Greenpeace een werknemer ontslaan, omdat deze op social media had opgeroepen tot het plegen van geweld tegen de demonstranten in Hongkong, terwijl dit in strijd was met de interne gedragscode van het bedrijf. De aard van de functie en de positie van de werknemer binnen het bedrijf spelen hierbij dus een belangrijke rol.

Een ander voorbeeld uit de rechtspraak ging over een beveiliger die op staande voet was ontslagen wegens betrokkenheid bij een geweldsincident in zijn privétijd. De werkgever gaf aan dat de beveiliger had bijgedragen aan het ontstaan en voortduren van het incident, terwijl het inherent is aan zijn functie dat hij juist de orde en rust bewaart en daarbij de-escalerend optreedt. Hoewel de beveiliger werd vrijgesproken door de strafrechter, kwam de kantonrechter tot het oordeel dat er genoeg aanknopingspunten waren voor de werkgever om deze werknemer op staande voet te ontslaan.

Arbeidsongeschiktheid

Een ander belangrijk aspect is het oplopen van letsel als gevolg van betrokkenheid bij de rellen. De werkgever is in zo'n geval wellicht geneigd om de loonbetaling stop te zetten, vanwege het eigen risico dat de werknemer hierbij heeft genomen. Maar ook dat is niet zomaar mogelijk. Zo speelde aan het begin van dit jaar een zaak waarbij een werknemer zelf vuurwerk had gemaakt. Tijdens dit proces ontploften de stoffen en liep de werknemer zwaar lichamelijk letsel op, als gevolg waarvan hij volledig arbeidsongeschikt raakte. De werkgever wilde het loon niet doorbetalen, omdat de arbeidsongeschiktheid was te wijten aan de eigen schuld van de werknemer. Uiteindelijk oordeelde de rechter dat de werkgever toch gehouden was om 70% van het loon door te betalen, omdat er geen sprake was van opzet op de arbeidsongeschiktheid.

In een wat meer oudere zaak raakte een werknemer veelvuldig geblesseerd vanwege zijn hobby zaalvoetbal. Hij werkte als vrachtwagenchauffeur en raakte gedurende een periode van vier jaar meerdere keren arbeidsongeschikt. De werkgever werd het zat en deelde mee dat hij de loonbetaling stop zou zetten. In dit geval gaf de rechter de werkgever gelijk, omdat de werknemer – ondanks dat hij al eerder geblesseerd was geraakt – er toch voor koos om door te gaan met zaalvoetbal.

Zo blijkt dat de werkgever niet zonder meer kan overgaan tot ontslag of loonbetaling kan stopzetten als u betrokken bent geraakt bij de rellen of geweldsincidenten. De aard van de werkzaamheden spelen hierbij een belangrijke rol. Heeft u momenteel problemen met uw werkgever of werknemer met betrekking tot het bovenstaande? Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

 

 

 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN