Foto - NOW en ontslag

NOW en ontslag

2020-07-22 | AUTEUR MATTHIJS RUTTEN

 

Vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 geldt de NOW 2.0., de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Werkgevers die in deze periode een omzetdaling hebben van 20% of meer kunnen een subsidie aanvragen voor de loonsom, die kan oplopen tot 90% van de loonsom. Natuurlijk gelden er voorwaarden. De belangrijkste is dat de werkgever geen ontslagaanvraag mag indienen bij het UWV voor een werknemer om bedrijfseconomische redenen (lees: de werkgever kan het niet meer betalen). Doet de werkgever dat wel, dan moet hij de subsidie terugbetalen.

 Maar mag de werkgever dan helemaal niemand ontslaan?

 Ja. Dat mag wel. Dat mag sowieso als er voldaan wordt aan de ontslaggronden zoals die in de wet staan. Dus als de werknemer niet functioneert, of als er grond is voor ontslag op staande voet, dan mag de werknemer ontslagen worden. Maar het mag ook als de werkgever een regeling treft met de werknemer – ook als dat eigenlijk om een bedrijfseconomische reden is.

In de NOW staat onder het kopje Verplichtingen, dat de werkgever geen aanvraag indient bij het UWV. Meer staat er niet. Dus als de werkgever de werknemer een beëindigingsregeling  aanbiedt om tot ontslag te komen, dan mag dat, zonder dat het gevolgen heeft. De subsidie hoeft dan niet terugbetaald te worden.

De loonsom wordt dan wel lager. Dat betekent dat het deel van de subsidie die de werkgever over het verschil heeft ontvangen, terugbetaald moet worden. Eindigt het dienstverband dus per 1 september 2020, dan hoeft de werkgever alleen het deel van de loonsom van 1 september tot 30 september 2020 terug te betalen en niet van 1 juni tot 30 september 2020. Dus dat is nog altijd minder dan het moeten terugbetalen van de hele subsidie.

Tot slot, de werkgever kan ook wachten tot 1 oktober 2020. Daarna geldt de NOW-regeling niet meer. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN