Foto - Te maken met ontslag? Let op de keiharde vervaltermijnen!

Te maken met ontslag? Let op de keiharde vervaltermijnen!

2021-07-09 | AUTEUR MARLOES STERRENBERG

Een arbeidsovereenkomst kan op vele wijzen tot een einde komen. Zo kunnen partijen afspraken maken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de afspraken vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Een van de partijen kan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook kan de werkgever in bepaalde gevallen het uwv vragen om toestemming de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het is ook mogelijk de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter of het uwv. Ook wel ontslag op staande voet genoemd.

(Verval)termijnen

Bij ontslag krijgen partijen te maken met vaak keiharde termijnen waarbinnen procedures gestart moeten worden om beslissingen aan te vechten. Helemaal bij een ontslag op staande voet is het belangrijk deze termijn in de gaten te houden. De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn namelijk groot. Zo kan het vergaande gevolgen hebben voor je aanspraak op een WW-uitkering. In de wet staat dat een partij binnen twee maanden na het ontslag een verzoekschriftprocedure moet starten bij de rechter tegen het gegeven ontslag. Doet een werknemer dit te laat dan vervalt het recht om het ontslag aan te vechten!

Helaas is een ontslag niet altijd even duidelijk. In de praktijk komt het geregeld voor dat een werkgever, bijvoorbeeld bij ziekte, gewoon stopt met betaling van het loon. Of een werkgever die zonder uitleg of bevestiging in een brief zegt je hoeft niet meer te komen, ik beëindig de arbeidsovereenkomst. Ook in deze situaties is het belangrijk snel actie te ondernemen. De vervaltermijn is dan ook van toepassing.

Geen ambtshalve toetsing

Wanneer je door omstandigheden te laat bent adviseren we toch een poging te wagen je recht te halen. Een beroep op de vervaltermijn moet namelijk door een werkgever gedaan worden. De rechter mag zelf niet, zonder dat er een beroep op is gedaan, bepalen dat een recht is vervallen. Wij als juristen noemen dat verbod op ambtshalve toetsing. Wanneer een werkgever geen verweer voert in de procedure of geen beroep doet op de verjaringstermijn, beoordeelt de rechter de zaak tegen het ontslag toch, ook al ben je te laat.

Transitievergoeding

In veel gevallen heeft een werknemer aanspraak op een transitievergoeding bij een ontslag op initiatief van een werkgever. De transitievergoeding is een vergoeding die wordt berekend op basis van de lengte van het dienstverband en het loon en overige looncomponenten. Voor de aanspraak op de transitievergoeding is een ruimere vervaltermijn, namelijk 3 maanden na het ontslag.  Ook dit is weer zo’n harde termijn waarna de aanspraak vervalt.

Ben je recent ontslagen of is je werkgever gestopt met het betalen van je loon? Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij jouw rechter veilig kunnen stellen.

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN