Foto - Bijstand en maatregelen bij weigeren van werk

Bijstand en maatregelen bij weigeren van werk

2022-06-08 | AUTEUR MATTHIJS RUTTEN

In de bijstandswet, de Participatiewet, staat dat de burger die bijstand krijgt, er alles aan moet doen om uit de bijstand te komen; er moet werk gevonden worden. Daarvoor heeft de wetgever allerlei verplichtingen opgenomen om de bijstandsgerechtigde te prikkelen werk te zoeken, te accepteren en te behouden. Die verplichtingen heten uniforme maatregelen. Het niet nakomen van deze verplichtingen leidt op grond van de wet tot een maand geen bijstand, de zogenoemde 100%-maatregel.

 

Er worden veel procedures gevoerd over opgelegde maatregelen. Een maand geen bijstand krijgen, is immers een ingrijpende maatregel die vaak een grote impact heeft op de burger.

 

Dat is ook de reden dat er hoge eisen worden gesteld aan de gemeente. De gemeente moet een besluit goed motiveren en de feiten kunnen bewijzen, waarbij ook de bewijsmiddelen aan hoge eisen moeten voldoen. Daarnaast is de gemeente verplicht te kijken naar alle omstandigheden van het geval om te bepalen of de maatregel wel passend is en moet de maatregel, als het afwijkt van de wet, passen in het eigen (uitvoerings)beleid.

 

In de uitspraak van de Centrale Raad van 29 maart 2022 wordt dat weer eens duidelijk. De gemeente stelde dat de burger zich had gedragen in strijd met zijn verplichting om het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid. De burger zou een productiefunctie in een kaasfabriek hebben geweigerd, omdat hij veganist was. De gemeente had geen gespreksverslag gemaakt en het bewijs bestond uit achteraf opgestelde verklaringen van twee getuigen.

 

De burger zelf stelde dat hij nooit geweigerd had, maar dat hij wel moeite had met het idee dat hij in een kaasfabriek zou moeten werken, omdat hij veganist was.

 

De Centrale Raad oordeelde dat de gemeente niet aangetoond had dat de burger daadwerkelijk geweigerd had. Het aangedragen bewijs was onvoldoende. De maatregel is van tafel gegaan.

 

De lat voor de gemeente ligt hoog. De burger kan eigenlijk alleen maar winnen. Daarom adviseren wij vrijwel altijd in bezwaar te gaan als er een maatregel wordt opgelegd.

 

Doe dat wel tijdig, binnen zes weken.

 

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN