Foto - Het executiegeschil: wees op tijd

Het executiegeschil: wees op tijd

2022-07-29 | AUTEUR MATTHIJS RUTTEN

Valt er een vonnis op de mat en moet je betalen, dan kan de schuldeiser betaling afdwingen. Als je niet vrijwillig betaalt, kan de schuldeiser bijvoorbeeld beslag leggen op je bankrekening of inkomen.

 

Ondanks dat er een vonnis ligt, kan je toch vinden dat het niet terecht is dat je moet betalen. Dan kan je een executiegeschil starten.

 

Wat is een executiegeschil?

 

Dat is een aparte procedure waarin het gaat over de vraag of de schuldeiser betaling mag afdwingen.

 

Het gaat niet over het vonnis van de rechter. Die staat in beginsel vast. De executierechter toetst alleen of er een feitelijke of processuele misslag is (heeft de rechter echt een fout gemaakt) of dat er nieuwe feiten zijn van na het vonnis waardoor er een noodtoestand ontstaat bij de schuldenaar.

 

Dat bleek in de praktijk een heel strenge toets. De Hoge Raad heeft nu besloten dat die toets anders moet.

 

Als je als schuldenaar nog in hoger beroep of verzet kan gaan, dan moet de rechter toetsen of de belangen van de schuldenaar zwaarder wegen bij voorlopig niet betalen, dan de belangen van de schuldenaar bij wel betalen. Dat is een veel lichtere toets dan de eis dat er nieuwe feiten moeten zijn die leiden tot een noodtoestand.

 

Heb je een vonnis gekregen en moet je betalen, maar ben je te laat voor hoger beroep of verzet, dan geldt nog de oude, strenge toets.

 

Wanneer ben je te laat?

 

Je kunt in hoger beroep als je je gesteld hebt en/of verweer hebt gevoerd. Dat kan binnen drie maanden vanaf de dag van het vonnis. Daarna ben je te laat.

 

Heb je je niet gesteld en/of verweer gevoerd, dan krijg je een verstekvonnis. Je kunt dan niet in hoger beroep, maar moet in verzet. Dat moet binnen vier weken nadat de deurwaarder het vonnis heeft betekend.

 

Het is belangrijk om snel te handelen als je een vonnis krijgt. Wachten leidt tot problemen.

 

Voor bijstand bij beslag en executiegeschillen, neem contact op met een van onze specialisten.

 

ARCHIEF
openCollapse
KENNISGEBIEDEN